ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนชำระสินค้าผ่านแบบฟอร์มนี้ได้

แอดมินจะตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันกับลูกค้า